Över 30 års erfarenhet i branschen

Alingsås Legoteknik AB startade s 1994 av Leifh Karlsson. Den  i grunden drivande kraften för verksamheten har alltid varit det stora teknikintresset.

I filosofin ingår att endast hålla på med skärande bearbetning och att ständigt utveckla detta. Att vara på teknikens framkant med produktionsutrustningen och kompetensen är för oss en självklarhet. 

Vi  har ett egenutvecklat kvalitetssystem som är anpassat för vår verksamhet, vilket hjälper oss att säkerhetsställa en hög leveranskvalitet.   

Sedan 2004 finns vi i  egna lokaler på Sävelunds industriområde i Alingsås. Vi är i nuläget nio medarbetare.  Vi förfogar idag över 1200 m2 produktionslokaler som är ljusa och ändamålsenliga. Vår produktion är anpassad för tillverkning av mindre serier upp till serier i 1000tals detaljer i de flesta förekommande material, mestadels rostfritt och aluminium.

Våra kunder finns i olika branscher som exempelvis tillverkare av förpackningsmaskiner, storköksutrustning, skogsmaskiner, lyfthjälpmedel, drivlinor till fartyg, byggsektorn mm

Vi följer Alingsås kommuns miljökrav

En del av vår  filosofi är att driva utvecklingen vidare på vår arbetsplats och skapa en långsiktig relation med våra kunder!

Våra värderingar har arbetats fram i ett nära samarbete mellan ledning och medarbetare. Värderingarna guidar oss så vi kan leva upp till vår värdegrund och på så sätt forma vårat arbetsklimat.

Våra värdeord

Kundnära

Vi vill gärna ha en nära dialog med kunden. Det underlättar om det uppstår frågor som behöver snabba svar och är dessutom trevligt.

Kompetens

Samtliga våra operatörer är mycket erfarna och sitter på en sammanlagd yrkeserfarenhet på över 100år

Långsiktighet

Vi eftersträvar långsiktighet både med kunder och anställda. Långsiktiga samarbeten vinner i längden och gagnar alla parter.

Mot en mer hållbar framtid

Företaget grundades i ägarens garage

1994

1997

Verksamheten flyttas till Alingsås

Första CNC-maskinen införskaffas

1998

1999

Första medarbetaren anställs

Verksamheten flyttas till nya egenbyggda lokaler

2004

2010

Produktionsytan fördubblas genom tillbyggnad

Vi börjar jobba enligt LEAN-Production

2014

2018

Sälj och marknadsansvarig anställs, nu totalt 9 anställda

Solcellsanläggning upphandlas som kommer att förse företaget med 40% av total elförbrukning

2022

2023

Solcellsanläggning installerad och i drift

Vår affärsidé

Att med modern teknik och hög kompetens erbjuda en kostnadseffektiv och utvecklande tillverkning av era detaljer på ett miljövänligt och hållbart sätt.